Vi gjennomfører interne kurs i din virksomhet

Kurset passer for alle arbeidsgivere, ledere og verneombud!

Kurset passer for alle med lederoppgaver, uansett nivå eller rolle, som allerede har grunnleggende kompetanse og erfaring i arbeidet med arbeidsmiljø og HMS. Også anleggsledere, byggeledere og HMS-ledere i entreprenør­virksomheter o.a.

Kursets innhold og omfang tilfredsstiller også Arbeidsmiljølovens krav til opplæring - kompetanse for arbeidsgivere og daglige ledere i virksomheter. Husk at alle med funksjon eller rolle som arbeidsledere også skal ha slik dokumentert opplæring.

Det lovpålagte kravet om at alle arbeidsgivere (bedriftsledere – virksomhetsledere) skal kunne dokumentere gjennomført opplæring i helse, miljø og sikkerhet oppfylles gjennom dette kurset. Imidlertid er ikke dette et kurs beregnet på de som kun ønsker et minimum for å "oppfylle" lovens krav.

Kurset er velegnet som en påbygging til 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø, og gjennomføres på nivå for viderekommende. Et slikt gjennomført grunnkurs er imidlertid ingen forutsetning for deltakelse, men erfaring fra roller som leder eller tillitsvalgt er en stor fordel.

Dette kurset gir en god innføring i historikk, rammekrav, spilleregler, roller og metoder. Kurset er lagt opp slik at deltakerne gis god forståelse og kunnskap, knyttet til nyttige verktøy for gjennomføring av aktivt og systematisk HMS-arbeid i egen organisasjon.

Noen stikkord om kursets innhold

  • Arbeidsmiljølovgivningens bakgrunn og historikk
  • Lovens struktur, rammer, krav og intensjoner
  • Roller, avtaleverk, partssamarbeid, plikter – ansvar
  • Sentrale forskrifter generelt, og bransjerettede
  • Internkontroll og systematisk HMS arbeid
  • ROLLEFORSTÅELSE: Verneombudsrollen, tillitsvalgte, AMU, BHT, ansvar, plikter, rettigheter m.m.
  • Forebygging og håndtering av konflikter. Varsling m.m.
  • Arbeidstid, oppsigelser, sykefravær m.m.

Se mer informasjon om dette kurset

Portrettfoto av kurslederen

Kurs­leder

Ansvarlig for gjennomføringen av kurset, er tidligere senior­inspektør i Arbeidstilsynet (AT), arbeids- og organisasjons­pedagog Kjell-Ivar By (M.Ed.), som har mer enn 30 års erfaring fra faget arbeidsmiljø og HMS, samt fra ulike leder­roller. By er spesialist på organisasjons­utvikling generelt og arbeidsmiljø spesielt, med særlig fokus på implementerings­prosesser og systematisk forbedrings­arbeid